[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.12 มาลาคี

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.12 มาลาคี

    มาลาคี   เราเดินทางกันมาถึงเล่มสุดท้ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.9 เศฟันยาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.9 เศฟันยาห์

    เศฟันยาห์   หลังจบประเด็นเรื่องความย […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.6 มีคาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.6 มีคาห์

    มีคาห์ เป็นชื่อทเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

รู้จักกันคร่าวๆ ก่อนอ่านผู้เผยพระวจนะ เนื้อหาของหนังสือ […]