3 พ่อตาในพระคัมภีร์ ที่มีให้คุณได้มากกว่าสวนทุเรียน

3 พ่อตาในพระคัมภีร์ ที่มีให้คุณได้มากกว่าสวนทุเรียน

“ใครพบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์” […]