[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

  Amos ……………………… 9.54 อาโมส มาเผยพระวจนะทำไม ภาพรว […]