7 Future Skills ที่เราควรมีรับโลกอนาคต

7 Future Skills ที่เราควรมีรับโลกอนาคต

บทความนี้ใช้เวลาในการอ่านประมาณ  5 นาที วันที่เผยแพร่  […]


EP4 – Soft Skill กับโลกของการรับใช้ [สวัสดีชาวโลก Podcast]

EP4 – Soft Skill กับโลกของการรับใช้ [สวัสดีชาวโลก Podcast]

________________________ * สำหรับ iphone สามารถติดตามฟั […]