Your Name เราหลับตาฝันถึงชื่อใคร? [ชูโรง]

Your Name เราหลับตาฝันถึงชื่อใคร? [ชูโรง]

“ความถวิลหาใครสักคนหนึ่งนั้นต่างเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ทุกคน
และเราแต่ละคนต่างมีความว่างเปล่าที่ต้องการได้รับการเติมเต็ม”
——————
#Featured วันนี้ ขอได้พบกับ “ชูโรง” บทความรีวิวหนังสไตล์คริสเตียนที่จะมาพาน้อง ๆ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับการดูหนัง 🙂 พบกับลุงหมีที่มีเรื่องมาเล่าเดือนละเรื่อง เน้นๆ เชิญอ่านจ้า