2

[เอาไงดีชีวิต] MBTI เครื่องมือช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น


การทำความรู้จักตัวเองมีกันอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตตัวเอง ตั้งคำถามกับตัวเอง เขียนไดอารี่ ฯลฯ แต่อีกสิ่งที่บางคนอาจไม่รู้ หรืออาจเคยรู้แต่ยังไม่ได้เอามาหยิบจับใช้ประโยชน์จริงจังก็คือ เครื่องมือหรือแบบทดสอบบุคลิกภาพ ซึ่งแบบทดสอบที่เราเลือกมาในวันนี้คือ MBTI

 • MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) คือแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1943 โดย แคทลีน บริกส์ และลูกสาว อิสเบล ไมเยอร์ ใช้เพื่ออธิบายความแตกต่างของบุคลิกภาพ โดยแบ่งคนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

  • ด้านที่ 1 การรับพลังงาน แยกคนออกเป็น 2 กลุ่ม Extrovert คือ พวกชอบสังคม กับ Introvert พวกชอบสันโดษ

  • ด้านที่ 2 การรับข้อมูล แยกคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มคนที่รับข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า Sensing ส่วนอีกกลุ่มเรียกว่า Intuition คือรับรู้ข้อมูลโดยการคาดการณ์

  • ด้านที่ 3 แนวโน้มการตัดสินใจ แยกคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ใช้ความคิด เหตุผล ตรรกะ ความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลัก เรียกว่า Thinking อีกกลุ่มใช้ความรู้สึก ค่านิยม ความสัมพันธ์ ให้ความสำคัญความรู้สึกตนเองและคนอื่น เรียกกลุ่มนี้ว่า Feeling

  • ด้านที่ 4 เรามีวิธีการจัดการชีวิตอย่างไร แบ่งคนที่มีวิธีการทำงานและจัดการชีวิตใน 2 รูปแบบคือ Judging เป็นกลุ่มคนที่มีการวางแผนล่วงหน้า เป็นระบบระเบียบ ขั้นตอน ชัดเจน ควบคุม อีกรูปแบบหนึ่งคือ Perceiving เป็นกลุ่มคนที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้เสมอ

 • การเอา MBTI ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียน
 • ข้อระวังในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ
 • ลิงค์หนังสือ “เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง” คู่มือจากคอมแพสชั่นประเทศไทย (หน้าแบบทดสอบหน้าที่ 10)
 • หรือ ลิงค์แบบทดสอบ MBTI Online ทางนี้จ้า

——————-
ผู้ดำเนินรายการ:
พี่หญิง ปวีณา: Counselor ประจำมูลนิธิจิตรักษ์ และ ผอ.ด้านการพัฒนาการให้คำปรึกษาไทย
พี่จิ๊ก สิริวรรณ: บก.ชูใจ Project
เรียงเรียง: จิ๊ก สิริวรรณ
ตัดต่อ: โจ้ นิธิวัฒน์
ภาพประกอบ: ลาเบย พรรณนิดา
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Previous Next

 • Author:
 • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง
 • Author:
 • พี่หญิง ปวีณา เป็น Counselor ประจำมูลนิธิจิตรักษ์ (Cornerstone Counseling Foundation) และ ผอ.ด้านการพัฒนาการให้คำปรึกษาไทย
 • Translator:
 • ลาเบย (Labiere)
 • จับงานวาดมาตั้งแต่มัธยม จบออกแบบมาก็ยังวาดไม่ยั้ง ยังอยู่ร่วมกันในแวดวงงานรับใช้ไม่เคยหาย พร้อมๆกับความฝันในงานมิชชั่นนารี