สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อพ่อจากไป

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อพ่อจากไป

“ในการจากไปของพระองค์ทำให้ฉันยิ่งตระหนักว่า “การอยู่ให้คนรัก จากไปให้คนคิดถึง” หรือถ้าตามในพระคัมภีร์ที่เขียนว่า “ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ” นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราได้ใช้ชีวิตด้วยความรัก ซึ่งส่งผลออกมาเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น… เท่านั้น”
——————————————
#King’sTribute บทความพิเศษจากทีมงานชูใจ ถวายเพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 #คำพ่อสอนจะอยู่ในใจเราเสมอ


ยิ่งเห็นในหลวง… ยิ่งรักพระเจ้า

ยิ่งเห็นในหลวง… ยิ่งรักพระเจ้า

“เราคงไม่น้ำตาไหลให้กับใครซักคนที่ยิ่งใหญ่หรอก แต่เรามักน้ำตาไหลอาบแก้มให้กับคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ จริงไหม?”
—————————–
เมื่อ 7 วันที่แล้วในเวลานี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มาถึงคนไทย บทความนี้เป็นคำเขียนแทนใจที่ผู้เขียนเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบของขวัญล้ำค่าให้กับคนไทยทั้งประเทศ
—————————–
#King’sTribute บทความพิเศษจากทีมงานชูใจ ถวายเพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 #คำพ่อสอนจะอยู่ในใจเราเสมอ


“ดูอย่างพระองค์ท่าน” คำที่แม่ฉันพร่ำสอน

“ดูอย่างพระองค์ท่าน” คำที่แม่ฉันพร่ำสอน

“ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนะลูก ชีวิตเดียวของเราทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกมาก”
—————————–
ชีวิตของคนๆ หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งในประเทศเล็กๆ แห่งหนึ่งในโลก…
—————————–
#King’sTribute บทความพิเศษจากทีมงานชูใจ ถวายเพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 #คำพ่อสอนจะอยู่ในใจเราเสมอ


ในวันที่พ่อไม่อยู่

ในวันที่พ่อไม่อยู่

“สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเรานั้น ทำให้เราตื่นขึ้นมาในวันนี้ด้วยความหวัง และสันติสุข เมื่อเราเห็นข่าวภาพในหลวงในสื่อต่างๆ เราก็ไม่ร้องไห้แล้ว ไม่ใช่ว่าความรักนั้นสูญสิ้นไป แต่เรารู้ว่าวันนี้ในหลวงของเราได้พักสงบแล้ว ณ ตอนนี้ท่านมีสันติสุข และสบายแล้ว”
—————————–
ค่ำของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในภวังค์ของความโศกเศร้า แต่พระเจ้าทรงปลอบประโลมใจที่โศกเศร้า และให้ความหวังท่ามกลางน้ำตากับสาวน้อยคริสเตียนนางหนึ่งอย่างไร?
—————————–
#King’sTribute บทความพิเศษจากทีมงานชูใจ ถวายเพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 #คำพ่อสอนจะอยู่ในใจเราเสมอ