EP.33

Dating Series: ทำไงดี? ผมนอนกับเธอไปแล้ว


ผู้แปล แอ้

ผู้เขียน John Piper

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ I Slept with My Girlfriend – Now What?


Q: สวัสดีครับ อ.จอห์น คือว่า… เมื่อ 2 คืนก่อนผมนอนกับแฟน และตอนนี้เราทั้งคู่เจ็บปวด รู้สึกว่าตัวเองสกปรก ต่ำตม และละอายใจกับสิ่งที่ทำมากจนไม่อยากแม้แต่จะมองหน้ากัน เราทั้งคู่เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วครับ แต่เรากลับแพ้ต่อการล่อลวง

 

ผมอยากรู้ว่ายังมีหวังที่เราจะกลับมาบริสุทธ์และได้รับการอภัยจากบาปอีกครั้งไหมครับ?

ผมรู้ว่าพระโลหิตพระเยซูคริสต์ชำระความผิดบาปไปหมดสิ้นแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์อันบริสุทธ์ิกับพระองค์ได้อีกครั้ง?

หรือมันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับ?

ตอนนี้เราควรทำยังไงต่อไปดีครับ?

 

________________

 

A: ผมคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังเริ่มต้นใหม่ได้ถูกต้องแล้ว ถึงแม้ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแก้วที่แตกสลาย ไม่สามารถกลับไปแก้ตัวได้อีกก็ตาม เขาและแฟนสาวไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นและปฏิเสธมัน เขาได้สูญเสียสิ่งล้ำค่าไป

 

ผมจะเริ่มอย่างนี้นะ แม้มันจะฟังดูยากสำหรับคนที่ยังรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศไว้ได้ เพราะมันเป็นเรื่องเปราะบางสำหรับคนที่ยังรักษาความบริสุทธิ์ได้อยู่ ความบริสุทธิ์ทางเพศคือสิ่งมีค่าสำหรับหญิงและชาย โลกมองว่าเป็นเรื่องอ่อนแอและดักดาน แต่พระเจ้ามองว่าความบริสุทธิ์ทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่เข้มแข็งและงดงามมากกว่าจะประเมินได้ ผมอยากช่วยทั้งคนที่รักษาความบริสุทธิ์ไว้อยู่ และช่วยทั้งคนที่พลาดไปแล้วให้เขาได้สัมผัสถึงการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเจ้าอีกครั้ง นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับ

 

ผมคิดว่าชายหนุ่มคนนี้เริ่มต้นได้ถูกที่แล้ว เพราะเขาเสียใจ รู้ตัวว่าตัวเองทำสิ่งสวยงามหายไป แต่เขาก็รู้ด้วยว่าโลหิตพระเยซูทรงชำระบาปหมดสิ้นแล้ว ซึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดี คนที่คิดว่าโทษบาปนั้นเบา และไม่ได้ซาบซึ้งในพระคุณของโลหิตพระเยซู จะไม่มีทางรู้เลยว่าราคาที่พระเยซูต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธ์ิของพวกเขานั้นสูงเพียงใด

 

ผมจะให้ข้อสังเกตง่ายๆ ที่จะช่วยพิสูจน์เรื่องการไถ่บาปและให้ความหวังกับเด็กหนุ่มคนนี้และแฟนสาวของเขาอีกครั้ง

 

1. ผมจะพูดถึงสิ่งที่เขารู้อยู่แล้ว เพียงแต่หยิบมาจากข้อพระคัมภีร์

 

“จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี
บาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกาย
แต่คนที่ล่วงประเวณีนั้น ทำผิดต่อร่างกายของตนเอง”
(1 โครินธ์ 6:18)

 

น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคนโสดคือ ให้ละเว้นจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งพระเจ้าให้เราทำได้โดยผ่านทางฤทธ์ิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ ผ่านทางความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ แล้วพระองค์จะประทานรางวัลอันหอมหวานล้ำค่าให้กับคนโสดที่ให้เกียรติพระองค์ในเรื่องนี้

 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน หรืออยู่เป็นโสด ต่างก็มีรางวัลสำหรับความซื่อสัตย์ในรูปแบบของมัน  คนแต่งงานถวายเกียรติพระเจ้าในเรื่องที่คนโสดไม่สามารถถวายเกียรติได้ และคนโสดก็ถวายเกียรติพระเจ้าในเรื่องที่คนแต่งงานทำไม่ได้เช่นกัน  ไม่มีใครเหนือกว่าหรือด้อยกว่าใคร ความโสดและความบริสุทธ์ิล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำตามน้ำพระทัยพระองค์ นั่นคือข้อแรก

 

2. ส่วนข้อนี้ผมก็รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ดีเช่นกัน แต่ผมอยากจะยกเป็นข้อพระคัมภีร์มากกว่า
เพื่อให้เขาได้ยินส่ิงที่พระเยซูต้องการตรัส ไม่ใช่แค่จากผมเท่านั้น

 

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ความผิดบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้น จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้
แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลย
แต่ผู้นั้นมีกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิตย์”
(มาระโก 3:28-29)

 

พักตรงหมิ่นประมาทพระวิญญาณไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายให้ฟัง

ในประโยคที่ว่า “ความผิดบาปทุกอย่าง… จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้” ช่างน่าซาบซึ้งใจและชื่นชมยินดีด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าไหมละครับ นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก ลองคิดถึงโจรที่ถูกตรึงอยู่ข้างพระเยซูสิครับ คนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากบาปกรรมที่ทำมาไม่รู้นานแค่ไหนแล้ว ที่ผมหมายถึงก็คือ ไม่มีความบาปไหน หรือรูปแบบใดที่น่ารังเกียจเกินกว่าที่พระเจ้าจะสามารถให้อภัยได้ ผ่านทางพระโลหิตพระเยซู ดังที่ยอห์นได้เขียนว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” ดูตรงนี้ให้ดีครับ “การอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น1:9) และนี่คือเหตุผลที่สอง

 

3. สำหรับหนุ่มสาวคู่นี้ สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การรับการอภัยจากพระเจ้านะครับ
แต่เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันต่างหาก

 

“และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน
เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น”
(เอเฟซัส 4:32)

 

สิ่งนี้พูดง่ายทำยากนะครับ คือผมอยากให้น้องทั้งสองตระหนักก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่ทำให้การอภัยต่อกันเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่เพราะเราหยิ่ง เห็นแก่ตัว หรือไม่ยอมถ่อมใจให้ผู้อื่นก่อน แต่เพราะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะถูกล่อลวงให้กล่าวโทษอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่คุณเองก็มีส่วนผิดด้วย

 

เช่นว่า เด็กหนุ่มคนนี้อาจจะรู้สึกละอายใจ รู้สึกตัวเองไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษและผู้นำครอบครัวที่ดี ทำให้เขาพูดขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวว่า น้องผู้หญิงต่างหากที่มายั่ว ทั้งๆ ที่น่าจะช่วยหยุดเขาได้แต่ก็ไม่ทำ พอเขาเริ่มโทษไปที่ผู้หญิง น้องผู้หญิงก็คงรู้สึกละอายใจที่ตัวเองก็ยอม ไม่ขัดขืนทั้งๆ ที่สามารถทำได้ หรือเหมือนจะเต็มใจด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการโทษกลับไปว่าเป็นความผิดของน้องผู้ชายต่างหากที่ไม่ปกป้องเธอจากการทดลองในสถานการณ์แบบนั้น

 

สำหรับคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานนั้น
การให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าอย่างมาก

 

สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือ การให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก เพราะการให้อภัยที่สมบูรณ์นั้นต้องอาศัยการสารภาพบาปและการกลับใจใหม่อย่างแท้จริง  ทั้งคู่ต้องยอมรับว่าต่างคนต่างก็มีส่วนผิดในเรื่องนี้  และต้องพร้อมที่จะสารภาพบาปในส่วนของตัวเอง แม้มันจะเป็นการลดเกราะป้องกันลงและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายกล่าวโทษเรามากกว่าที่ควรก็ตาม

 

ทีนี้คุณคงจะพอมองภาพออกแล้วว่า มันไม่ใช่แค่ท่าทีของการให้อภัยเท่านั้น  แต่ยังเป็นท่าทีที่พร้อมจะโดนเอาเปรียบ  พร้อมจะแบกความผิดนอกเหนือจากส่วนของตัวเอง  ท่าทีที่จะปฏิบัติต่ออีกฝ่ายดีกว่าที่เราได้รับการปฏิบัติ  และพร้อมจะถ่อมใจลงต่อพระเจ้าในเวลาที่ถูกล่อลวงให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าหรืออยากเอาชนะ  เพราะอย่างนี้เองล่ะครับการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าอย่างมาก

 

4. ด้วยความที่มนุษย์มีข้อบกพร่องและการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเอาการ
หนุ่มสาวคู่นี้จึงจำเป็นต้องใช้ยาแขนงโบราณที่ชื่อว่า “การอดทนนาน” ร่วมด้วย

 

คุณต้องเอาความอดทนนานเข้าช่วยในขณะที่การให้อภัยกำลังทำหน้าที่เยียวยาความสัมพันธ์  คุณคิดว่าอีกฝ่ายควรทำอะไรมากกว่านี้ หรือควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าเดิม  และคุณคิดว่าเขาควรจะสำนึกผิดให้มากขึ้น  แต่เขาหรือเธอก็ไม่เป็นอย่างใจคุณคิด  พอมาถึงจุดนี้คุณอาจเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้น (ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำลายชีวิตคู่มาแล้วนับไม่ถ้วน) หรือคุณจะเลือกการอดทนนาน   ในพระคำภีร์  1โครินทร์ 13:7 เปาโลกล่าวว่า “ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่อในทุกอย่าง อดทนนาน” สังเกตให้ดีนะครับว่าเขาพูดถึงสองครั้ง “ทนได้ทุกอย่างและอดทนนาน”

 

และกุญแจสำคัญของการอดทนนานนั้นก็อยู่ใน โคโลสี 3:12-13 “เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี  ใจถ่อม  ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน” และตรงนี้เอง “จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน” หรืออาจแปลความว่า อดทนซึ่งกันและกัน “ถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน” ดังนั้นจงให้อภัยและอดทนซึ่งกันและกัน

 

5. อีกประเด็นที่ผมอยากจะพูดกับหนุ่มสาวคู่นี้ที่ทำพลาดไปก็คือ  การฟื้นฟูความเชื่อใจต้องใช้เวลา

การที่เราให้อภัยใครคนนึงแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะกลับไปเชื่อใจเขาได้ทันที
เพราะการให้อภัยคือการให้เปล่า
แต่ความเชื่อใจต้องอาศัยความมุมานะของอีกฝ่ายด้วย

 

เราเชื่อใจใครคนนึงก็เพราะว่าเค้าพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำแล้วว่าเชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้น  ดังนั้นเมื่อความเชื่อใจถูกทำลาย อย่างที่หนุ่มสาวคู่นี้ได้เผชิญ  เราก็ต้องใช้เวลาซักหน่อยที่จะสร้างมันขึ้นมาอีกครั้ง  ผมเลยอยากให้เราอดทนซึ่งกันและกันและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย  มันอาจฟังดูโหดร้ายอยู่บ้างที่จะพูดกับใครตรงๆ ว่า “ฉันยังเชื่อใจเธอไม่ได้เต็มร้อยนะ” และมันอาจทำลายความสัมพันธ์นั้นก็เป็นได้  แต่การไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเพื่อพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้จะสร้างความเสียหายในระยะยาวมากกว่านะครับ

 

6. สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดคือถ้อยคำแห่งความหวัง
ทั้งความบริสุทธิ์  การให้อภัยซึ่งกันและกัน  การอดทนนาน และความเชื่อใจ
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปได้ทั้งนั้น  และกุญแจสำคัญก็อยู่ตรงนี้

 

ความบริสุทธิ์  การให้อภัยซึ่งกันและกัน  การอดทนนาน และความเชื่อใจยังเป็นไปได้
ถึงแม้คุณจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานก็ตาม

(1โครินธ์ 6:9-11)

 

“ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า” และส่วนนี้แหละที่สำคัญ “แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่าน”   ผมขอเน้นคำว่า “แต่ก่อน” กับหนุ่มสาวคู่นี้ที่“แต่ก่อนเคยทำบาปทางเพศ”  “แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่าน แต่ท่านได้รับการชำระแล้ว ได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา”


<3 พบกับ #LoveCoach และ #โค้ชเจเจ้ คอลัมน์ตอบปัญหาความรักในสไตล์คริสเตียนได้ทุกวัน อังคารสีชมพูววว์ หรือ ใครที่มีเรื่องความรักแน่นอก อยากให้พี่ชูใจช่วยยกออก ก็ Inbox เข้ามาได้จ้า <3


Previous Next

  • Translator:
  • Nava
  • หนึ่งในทีมผู้แปลชูใจ ผู้สืบทอดกิจการสายไหมของครอบครัว จบศึกษาอิงค์ แต่ไม่ได้อยากเป็นครูในระบบ มีความมุ่งมั่นที่จะตามหาฝันไปไกลถึงเมืองที่มีแกะมากกว่าประชากรในประเทศ
  • Illustrator:
  • Emma C.
  • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน
  • Editor:
  • Jick
  • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง