ชูใจชวนแชร์

คำพยานโดนๆ ที่เราชาวชูใจอยากแชร์และส่งต่อความ ‘ชูใจ’ ให้คนอื่น อย่างที่เราได้รับการ ‘ชูใจ’ จากพระเจ้า