ลดความอ้วนไดอารี่

คริสเตียนก็เป็นคน กินเข้าไปมากก็อ้วน พอกินน้อยหน่อยก็ผอม ดัชนีมวลกายอาจเพิ่มได้ลดได้... แต่ความรักและเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นไม่ควรลดๆ เพิ่มๆ ตามตราชั่ง! #เด็กสมัยนี้ ภูมิใจนำเหนอ ลดความอ้วนได้อารี่ เรื่องราวประสบการณ์จริงของ เชอรี่เด็กสาวที่ต่อสู้กับความอ้วนและคำสบประมาท