พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

อ่านไม่เข้าหัว อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไร พบกับรายการของเราได้กับ พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ท็อป บ.ก. ทีมชูใจ ร่วมกับ พี่ใช้ อ.ธนิต โลเกศกระวี ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ ที่จะมาร่วมขยายเรื่องราวจากพระคัมภีร์ให้เราเข้าใจ ฟังแล้วพระคัมภีร์จะไม่ไหลย้อนกลับแน่นอน