P Yok

พี่สาวหัวใจยังใสคนนี้ นอกจากเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่พึ่งเรียนจบพระคริสตธรรมมาหมาดๆ แล้วก็ยังเป็นพี่สาวที่เข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นคริสเตียนในเวลานี้ มันอยู่ยาก มันเหนื่อย เลยอยากมาแบ่งปันให้น้องๆ เห็นว่า พระเจ้าเข้าใจทุกสถานการณ์ พระเจ้าไม่เชยนะ พระคัมภีร์ contemporary มากกว่าที่น้องคิดนะจร้าาาา
m: yok@gmail.com