Faith Hope Love Diary

วันที่คาดไม่ถึงกับอุบัติเหตุที่กำลังจะจบความทรงจำระหว่างพ่อกับลูกลง ความทรงจำที่ไม่อยากเจอ แต่ไม่มีใครหนีพ้น ในห้วงเวลาของความโศกเศร้า พระเจ้ายังคงเล้าโลมใจผ่านบทความจากหนังสือมานาประจำวันที่ผู้เขียนได้อ่านในแต่ละวัน เด็กสมัยนี้ขอนำเสนอ คำพยานผ่านบันทึกความทรงจำ ความเศร้า และ การเล้าโลมใจของพระเจ้า ผ่านเรื่องราวความเชื่อ ความหวัง และ ความรัก


Faith


Hope


Love