EP.50

“Only Jesus” ออกไปบอกด้วยกัน! กับพี่เหนือ จักรกฤษณ์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ผู้ทำให้เรื่องของพระเยซูปรากฏอยู่ในงานดีไซน์


 

ศิลปิน: Jackkrit Anantakul

ชื่อผลงาน: Only Jesus

เทคนิคที่ใช้: Computer Graphic


 

 1. แนะนำตัว

จักรกฤษณ์​ อนันตกุล ปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักวาดภาพประกอบ, ศิลปินอิสระ และ อาจารย์พิเศษ

 

 1. อยากสื่อสารอะไรกับคริสเตียนไทยในโอกาสต้นปี 2018?

ปีใหม่นี้ (และตลอดไป) อยากให้ช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นข่าวดีที่สุด+ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ “พระเยซู” อยากให้ทุกวันเวลาและการทำงานของเราคริสเตียนล้วนถูกใช้ไปเพื่อพระเยซู

*อันที่จริง เราควรระลึกถึงพระองค์ในเสมอทุกสิ่งที่เราจะทำ (ทั้งในปี 2018 นี้ และตลอดไป) #OnlyJesus

 

“สิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา” เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์”

(วิวรณ์ 4 :8-9)

 

 1. ขยายความ “การใช้ทุกวันเวลาและการทำงานเพื่อพระเยซู” โดยสังเขป

การรับใช้ที่ถูกต้องคือรับใช้โดยพึ่งพระนามของพระเยซู เราต้องมีความหวังใจก่อน จากนั้นจึงอธิษฐานและขอการทรงนำจากพระองค์ ไม่ใช่รับใช้โดยการพึ่งพาความสามารถของตัวเอง เพราะการใช้ทุกวันเวลาเพื่อรับใช้และการจะทำงานใดๆ ให้สำเร็จได้ก็ต้องอาศัยพระเจ้าผู้เป็นผู้เริ่มต้น ดังนั้นเราจึงควรยกพระนามเสมอในการใช้ทุกวันเวลาและในการงานทั้งสิ้นเพื่อเป็นการถวายเกียรติกับพระองค์

 

 1. เรื่องที่อยากทำในปีนี้?

ศึกษาพระคัมภีร์ + ประกาศเรื่องราวของพระเยซูผ่านโอกาสต่างๆ

 

 1. เรื่องที่ต้องทำให้ได้ในปีนี้?

“เพราะเราประสงค์ความเมตตา ไม่ใช่เครื่องบูชา เราต้องการให้เจ้ารู้จักเราผู้เป็นพระเจ้ามากกว่าต้องการเครื่องเผาบูชา”
(โฮเชยา 6:6)

 

เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สัมผัสใจของผมมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการพึ่งพาพระเจ้า, การศึกษาพระคัมภีร์, นิยามของความดีตามมาตรฐานของพระเจ้า และการรับใช้แบบกลุ่ม–ปีนี้เลยตั้งใจว่าจะลงทะเบียนเรียนพระคัมภีร์, เริ่มทำพันธกิจชุมชนด้วยการรับใช้แบบกลุ่ม และทำการงานทั้งหมดโดยพึ่งพาพระนามของพระเยซู

 

 1. เราจะติดตามผลงานหรือติดต่อพี่ทางไหนได้บ้าง?
 • https://www.instagram.com/helloiamjkstudio/
 • behance.net/helloiamjk

ติดตามบทความใหม่ๆ ในคอลัมน์ #Featured ได้ทุกวันที่มีเรื่องเล่าหรือเรื่องน่าสนใจ ซึ่ง ‘ทีมชูใจ’ จับมานำเสนอในหลากหลายรูปแบบตามมุมมองคริสเตียนนะคะ ^^


Previous Next

 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน