ชวนกันมาหาเป้า

EP. 37

Life purpose ชวนกันมาหาเป้า


 

 

 

ฉันคิดอยู่เสมอว่าชีวิตคือการเดินทาง

 

เดินทางจากเวลาหนึ่งสู่อีกเวลาหนึ่ง และสถานการณ์หนึ่งสู่อีกสถานการณ์
เพื่อเติบโตจากการได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง

 

 

เมื่อเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ฉันก็ยิ่งได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยม เพราะพระองค์ไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีจุดประสงค์ มันจึงไม่มีอะไรเป็นเรื่อง ‘บังเอิญ’ ในชีวิตของเรา

 

 

พอรู้อย่างนี้แล้วฉันก็เริ่มตั้งคำถามกับพระเจ้าว่า
พระองค์จะพาฉันไปที่ไหนในการเดินทางตอนนี้?

 

 

เรื่องหนึ่งที่ยากที่สุดที่ฉันในวัยยี่สิบต้นๆ ต้องเจอคือ “การค้นหาตัวเอง” ฉันรู้สึกถึงความเป็นไปได้มากมายในอนาคต รวมถึงความไม่แน่นอนของสิ่งเหล่านั้นด้วย

 

 

อะไรคือสิ่งที่ฉันสมควรจะเลือก?

.

ฉันควรจะมีชีวิตที่อยู่ใน save zone ตามกรอบความเชื่อ?

หรือพระเจ้าอยากให้ฉันลองมีประสบการณ์ออกไปท่องโลกกว้าง?

 

_______________

 

 

ในหัวเต็มไปด้วยคำถาม และความสับสนอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งไม่นานมานี้ ฉันมีโอกาสได้เข้า workshop “Life purpose” จากการติดสอยห้อยตามไปเป็นเด็กฝึกงานของ ชูใจProject โดย อ.กวิน อำไพพงษ์ ได้พูดถึงจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า และน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อชีวิตของเรา ซึ่งสามารถสรุปความอย่างคร่าวได้เป็น 1 ความเข้าใจพื้นฐาน + 5 อย่างที่ช่วยให้เรารู้ถึง Life purpose ในชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

เริ่มจาก 1 ความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า

 

ฉันคือใคร (Who am I?)

มีคริสเตียนมากมายที่พลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า เพราะพวกเขาไม่รู้จักตัวตนของตัวเอง ตัวตน(Identity)ที่สำคัญที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเราเป็น “ลูก” ของพระเจ้า แม้หลายครั้งฉันจะบอกว่าฉันรู้แล้ว แต่ความรู้ในสมองนั้นก็เป็นคนละอย่างกับหัวใจที่บางครั้งก็สัมผัสไม่ได้เลยว่าพระบิดารักฉันอย่างไร

 

ความรักของพระเจ้าพระบิดาคือความรักแบบในคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย (ลูกา 15:11-32) บางครั้งฉันเป็นเหมือนบุตรคนเล็ก และบางครั้งฉันก็เป็นเหมือนบุตรคนโต แต่แม้เราจะทำสิ่งที่ผิดพลาดจนไม่น่าให้อภัยมากแค่ไหน หรือกระทั่งเราพยายามจะเป็นคนที่ดีสมบูรณ์พร้อมก็ตาม ถึงอย่างนั้นความรักของ ‘พ่อ’ ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะความรักของพ่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไร แต่เพราะเราเป็น ‘ลูก’ เราจึงได้รักนั้นโดยไม่ต้องพยายาม

 

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก”

(โรม 8:28-29)

 

ในเวลาที่หัวใจเราหวั่นไหว สับสน และต้องเจอกับสิ่งที่พยายามจะเข้ามาดึงเราออกไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า ความเข้าใจที่ว่าฉันเป็นใครนี้จะเป็นสิ่งที่ยึดเราไว้ให้เดินต่อจนกว่าจะไปถึงน้ำพระทัยพระองค์

 

__________

 

และ 5 อย่างต่อไปนี้จะช่วยให้เรารู้ถึง Life purpose ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสำรวจตัวเองและค้นหาว่า…

 

“อะไรคือน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีสำหรับฉัน?”

 

 

1. ของประทาน (Spiritual Gift)

มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งประทานให้โดย “พระคุณ” ตามชอบพระทัยพระองค์ (โครินธ์ 12) มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นพรและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เข็มแข็งขึ้น

 

ของประทานนี้จะอยู่ในตัวเราแต่ละคน เช่น การเผยพระวจนะ การรักษาโรค การเป็นอาจารย์ ฯลฯ (แตกต่างจากผลพระวิญญาณในกาลาเทียนะคะ) ที่สำคัญคือสิ่งนี้ไม่ใช่ความสามารถและวัดระดับไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไร เพราะเราแต่ละคนจะได้รับของประทานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

 

การจะรู้ว่าเรามีของประทานแบบไหนทำได้ด้วยการสังเกตตัวเอง หรือถามจากคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน พี่เลี้ยง ผู้นำ หรือศิษยาภิบาลของเราที่รู้จักและคิดว่าเขาเฝ้ามองดูชีวิตของเราอยู่

 

 

2. หัวใจ (Heart)

 

ความปรารถนาในหัวใจของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือที่รู้จักในคำว่า “passion”

 

เวลาที่เรามี passion กับสิ่งไหน สิ่งนั้นก็มักจะดึงดูดความสนใจของเรา เช่น ฉันมีความรู้สึกร่วมอย่างมากเวลาได้ฟังประสบการณ์เรื่องราวที่เจ็บปวด บางครั้งฉันชื่นชมยินดีจนน้ำตาไหลที่พระเจ้าช่วยกู้คนเหล่านั้น แต่บางครั้งฉันก็ร้องไห้ออกมาเพราะฉันสัมผัสถึงความเจ็บปวดภายในหัวใจคนเหล่านั้น ฉันเชื่อว่าพระเจ้าเจ็บปวดที่ลูกของพระองค์เจ็บปวด ดังนั้นฉันจึงสามารถเข้าใจ และร่วมอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นให้เขาได้รับความรักของพระเจ้าได้

 

ดังนั้นสำหรับฉันแล้ว Passion คือหัวใจของพระเจ้าที่ทรงบรรจุเข้ามาในใจของเรา เพื่อเราจะแบ่งปันสิ่งนั้นร่วมกับพระองค์ให้เกิดผลเป็นพรแก่ผู้อื่นต่อไป

 

 

3. ความสามารถ (Abilities)

จะเรียกว่า พรสวรรค์ (Gift), จุดแข็ง (Natural Abilities) หรือแบบที่พระคัมภีร์เรียกว่า ตะลันต์ (Talent) ก็ให้ความหมายใกล้เคียงกัน

 

กล่าวคือสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดผ่านการกระทำ เช่น พรสวรรค์ทางดนตรี การทำอาหาร ศิลปะ กีฬา หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ ส่วนมากแล้วสิ่งเหล่านี้คือความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งในหนึ่งคนก็อาจมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยอาจสังเกตได้จากสิ่งที่เราทำได้ดี, พยายามน้อยแต่ได้ผลมาก, สนุกและมีความสุขขณะที่ทำ, ทำได้นานจนลืมเวลา, งานนั้นเกิดผลอย่างโดดเด่น หรือคนอื่นได้รับพระพรจากส่วนนี้มากเป็นพิเศษ

 

นี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้อย่างเฉพาะเจาะจงในเราแต่ละคนตามรูปแบบที่แตกต่างกันไป หากคุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณเองมีความสามารถพิเศษอะไรก็อย่าเพิ่งเข้าใจไปเองว่ามันไม่มีอยู่เพราะคุณยังหาไม่เจอก็เท่านั้น! อย่ามองข้ามความสามารถที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิต แต่ให้มองว่าคุณทำแล้วมีความสุขหรือไม่ และสิ่งนั้นสร้างผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณอย่างไร

 

 

4. บุคลิกลักษณะ (Personality)

บุคลิกลักษณะที่ว่านี้ คืออุปนิสัย รวมถึงวิธีที่เรามองโลกและสิ่งต่างๆ รอบตัว มีแบบทดสอบมากมายที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะโดยคร่าวของเราได้อย่างค่อนข้างน่าเชื่อถือ เช่น MBTI, เอ็นเนียแกรม (ENNEAGRAM) ฯลฯ ซึ่งแบบทดสอบเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราเข้าใจตัวเองถึงวิธีการคิดและการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ มากขึ้น ยิ่งเรารู้เท่าทันตัวเราเองมากแค่ไหน การตัดสินใจและการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ต่างๆ ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย

 

สำหรับฉันแล้ว การที่รู้จักตัวเองไม่เพียงทำให้ได้สำรวจ ทำความเข้าใจ และยอมรับตัวเองได้อย่างที่พระเจ้าทรงสร้างฉันมาเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับมุมมองที่มีต่อคนอื่นโดยการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างไม่ตัดสินและไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับฉันต่อการมีชีวิตที่เติบโตในพระเจ้ามากทีเดียว

 

 

5. ประสบการณ์ (Experience)

ฉันคิดว่าชีวิตของเราก็คล้ายกับหนังเรื่องยาวที่พระเจ้าเป็นผู้เขียนบทและคอยกำกับอยู่ ในบางจังหวะชีวิตจะมีบางเหตุการณ์ที่เราผู้เป็นตัวละครหลักของเรื่องต้องพบเจอกับความยากลำบากและปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออก แต่ในที่สุดพระเจ้าก็จะมีแผนการพร้อมทางออกเตรียมไว้ให้เราเสมอ ซึ่งจุดสำคัญคือระหว่างที่อยู่ในเรื่องราวนั้นจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโตขึ้น ทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่และพระคุณของพระเจ้าในชีวิตชัดเจนมากขึ้นตามไปด้วย

 

แผนการของพระเจ้าที่วางเหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้ในชีวิตเราไม่ได้จบลงเพียงแค่ตัวเราเองที่ได้เรียนรู้เท่านั้น แต่ยังนำไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกัน โดยมีตัวเราที่นั่งอยู่ข้างๆ และอธิษฐานราวกับออกมาจากใจของเขาได้

 

นี่แหละคือคุณค่าของประสบการณ์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเรา

 

 

*หากเราได้ลองสำรวจตัวเองจนครบ 5 ข้อนี้แล้วก็คงต้องมีภาพใดภาพหนึ่งชัดเจนขึ้นบ้างอย่างแน่นอน แต่เส้นทางการค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้าในเราแต่ละคนอาจแตกต่างไปจากนี้ตามแต่การทรงนำของพระองค์

 

_______________

 

สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยในเส้นทางนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้แข็งแรง โดยการใช้เวลากับพระองค์ เพราะหากเราไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์ มันก็เป็นการง่ายที่จะหลงทางและสับสนได้

 

สุดท้ายนี้ขอหนุนใจที่เราจะเอาหัวใจและสายตาของเราจับจ้องไปยังพระเจ้า แล้วค่อยๆ เดินเพื่อเรียนรู้และอยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ไปด้วยกัน เพราะพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่รู้จักเส้นทางทั้งหมดของเรา เป็นผู้เดียวที่เราสามารถไว้ใจได้อย่างหมดหัวใจ

 

จากการการันตีของหลายคนในพระคัมภีร์ (รวมถึงฉันด้วยอีกหนึ่งเสียง)
ยืนยันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

 

 

“พระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรง วันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้น ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลย”

(สดุดี 139:16)

 

ด้วยรักและชูใจ


#ชูใจชวนแชร์ เพราะเรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องเล่า… ชูใจจึงชวนมา ‘ส่งต่อ’ เรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณเพื่อ ‘ชูใจ’ คนอื่นต่อไป ( <3 อ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://www.choojaiproject.org/choojai-forward


Previous Next

 • Author:
 • "วินวิน" เด็กสาวเจน Z ที่ออกจาก comfort zone มาลองฝึกงานกับพี่ๆ ทีมชูใจไกลถึงเชียงใหม่ เธอผู้ไม่เคยใช้ชีวิตนอกกรุงเทพมหานครมาก่อน กำลังจะได้เผชิญโลกกว้าง และ explore การรับใฃ้ในรูปแบบอื่นๆ ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน เป็นกำลังใจให้วินวินผ่านแคมเปญนี้ไปให้ได้ด้วยนะคะ!
 • Illustrator:
 • Kawin B.
 • "วินวิน" เด็กสาวเจน Z ที่ออกจาก comfort zone มาลองฝึกงานกับพี่ๆ ทีมชูใจไกลถึงเชียงใหม่ เธอผู้ไม่เคยใช้ชีวิตนอกกรุงเทพมหานครมาก่อน กำลังจะได้เผชิญโลกกว้าง และ explore การรับใฃ้ในรูปแบบอื่นๆ ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน เป็นกำลังใจให้วินวินผ่านแคมเปญนี้ไปให้ได้ด้วยนะคะ!
 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน
 • Editor:
 • Jick
 • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง