Starter คริสต์

"Starter คริสต์" Podcast ที่จะพูดถึงชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานอย่างเฮฮา เบาสบาย แต่ยังคงมีสาระ กับสองพี่เลี้ยงอารมณ์ดี๊ดีย์ "พี่โจโจ และ อิ่มเอมอปป้า" และคนทำภาพประกอบจากเพจ Water Rocket and The Adventures With Bible Time มาออกแบบคาแรคเตอร์ของพี่โจโจและอิ่มเอมอปป้าให้มาโลดแล่นซุกซนกันด้วย!