*ในส่วนของภาพประกอบให้เรียงอ่านจากซ้ายไปขวา


 

หมวดจดหมายฝากอื่นๆ

(General Epistles)

“พระธรรมยาสามัญประจำคริสตจักร”

_______________

จดหมายฝากอื่นๆ:

 

จากบทที่แล้วในหมวดจดหมายของอาจารย์เปาโลทั้ง 13 เล่มนั้น มีกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านและหัวข้อศาสนศาสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งเปรียบได้เหมือนยาเฉพาะทาง

 

ส่วนจดหมายที่เหลืออีก 8 เล่ม มักเรียกกันว่า “จดหมายทั่วไป (General Epistles / catholic epistles)” เพราะจดหมายกลุ่มนี้ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายหรือหัวข้อทางศาสนศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนจดหมายของอาจารย์เปาโล แต่จะเน้นภาพกว้างของชีวิตคริสเตียน โดยชี้ถึงปัญหาที่คริสเตียนในยุคเริ่มแรกต้องพบเจอ เพื่อเป็นแนวทางช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคริสตจักร จึงอาจเปรียบเหมือนยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 8 เล่ม ได้แก่

 

1. ฮีบรู

2. ยากอบ

3-4. 1 และ 2 เปโตร

5-7. 1, 2 และ 3 ยอห์น

8. ยูดาห์

 

จุดประสงค์:

 

เพื่อช่วยเหลือคริสเตียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน

 

ผู้เขียน:

 

จะอธิบายเมื่อได้อธิบายแต่ละเล่มอีกครั้ง

 

ช่วงปีที่ผลิต:

 

แตกต่างกันไปในแต่ละเล่ม

 

เนื้อหา:

 

 • พระธรรมฮีบรู กล่าวถึง พระคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงเพียงองค์เดียว
 • พระธรรมยากอบ, 2 เปโตร, ยูดาห์ และ 1, 2 และ 3 ยอห์น กล่าวถึง การเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขความเชื่อ หรือธรรมเนียมปฎิบัติที่ผิดไปของคริสเตียนในยุคแรก
 • 1 เปโตร กล่าวถึง ความจำเป็น และการหนุนใจคริสเตียนที่อาจต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อ

 


Previous Next

 • Author:
 • ชายอบอุ่นที่มีหลากหลายมิติ มีทั้งมิติแห่งการเป็นผู้รับใช้ มิติของคุณครูภาษาอังกฤษ แถมด้วยมิติของการเป็นนักดูหนังตัวยง ชูใจจึงจีบมาเขียนรีวิวหนัง และบทความความรู้พระคัมภีร์ซะเลย
 • Illustrator:
 • Jostar
 • พี่ชายผู้อบอุ่นละมุนละไม เวลาใส่หมวกกันน๊อคแล้วนั่ลล๊าคดั่ง Pororo อดีตมาสเซอร์วิชาสอนศิลปะ ปัจจุบันถวายตัวรับใช้ที่โบสถ์สไตล์ลอฟๆ ชอบขีดๆ เขียนๆ วาดๆ
 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน