EP.6

[EP.6] ประวัติศาสตร์ (พันธสัญญาใหม่)


*ในส่วนของภาพประกอบให้เรียงอ่านจากซ้ายไปขวา


 

หมวดประวัติศาสตร์ – พันธสัญญาใหม่

(Historical Books – New Testament)

“ภาคต่อ / สองคน / สามตอน”

.

_______________

หมวดประวัติศาสตร์:

 

ประกอบด้วยหนังสือเพียงเล่มเดียวคือ “พระธรรมกิจการ” ซึ่งมีเอกลักษณ์มากทั้งในด้านประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์จนต้องแยกเป็นหมวดของตนเอง แม้นักวิชาการหลายท่านจะเรียกว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ แต่เอาเข้าจริงๆ ในบทความนี้เห็นควรว่าน่าจะเรียกเป็น “หนังสืออิงประวัติศาสตร์” เสียมากกว่า

 

กิจการ (Acts) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Πράξεις (praxeis) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกหมวดหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของฮีโร่หรือวีรบุรุษในยุคนั้น พระธรรมกิจการจึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมของอัครสาวก โดยถือว่าเป็นหนังสือภาคต่อของพระธรรมลูกา เพราะเปิดเรื่องด้วยการย้อนตอนท้ายของลูกาก่อน

 

เนื้อหาโดยรวมของพระธรรมกิจการจะเป็นการเล่าเรื่องการกำเนิดของคริสตจักรในยุคเริ่มแรก และอธิบายถึงจุดพลิกผันช่วงที่คริสตจักรเริ่มต้นการประกาศกับคนต่างชาติ หรือคนที่ไม่ได้นับถือศาสนายูดาห์ของคนยิว

 

เป็นการเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ที่ในตอนแรกๆ ถือว่าตนเองเป็นนิกายหนึ่งในศาสนายูดาห์ เป็นการรายงานการทำพันธกิจของเปโตร (อัครสาวกรุ่นแรก ผู้มีประสบการณ์พบเจอพระเยซู) และเปิดตัวเปาโล (อัครสาวกรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์กับพระเยซูในลักษณะพระวิญญาณ)  

 

 

จุดประสงค์:

 

เพื่อสื่อถึงหัวใจสำคัญของพระธรรมนี้ นั่นคือการเริ่มต้นพันธกิจโลก (World Mission) เพราะตั้งแต่ในพระกิตติคุณลูกา (หนังสือภาคแรก) นายแพทย์ลูกาก็ได้เน้นย้ำถึงพันธกิจของพระเยซูกับคนต่างชาติ ในพระธรรมกิจการ (หนังสือภาคสอง) นั้นก็ยิ่งเน้นย้ำพันธกิจตรงนี้โดยการแนะนำอาจารย์เปาโล ผู้เริ่มต้นการทำพันธกิจกับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนายูดาห์อย่างจริงจัง

 

พระธรรมกิจการมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องราวของอัครสาวกสองคน คือเปโตรและเปาโล ในลักษณะการเล่าเรื่องซ้ำ อาจารย์เปโตรทำพันธกิจอย่างไร อาจารย์เปาโลก็ได้ทำในลักษณะอย่างนั้น

เป็นการบอกผู้อ่านว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครสาวกเหมือนกันและการทำพันธกิจโลกของท่านก็มีความชอบธรรมด้วย จึงเป็นเหตุผลที่คริสตจักรควรประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับคนเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงพวกเราที่กำลังอ่านอยู่ด้วย)

 

ผู้เขียน:

 

ผู้เขียนเดียวกับพระกิตติคุณลูกา ซึ่งตามประเพณีคือนายแพทย์ลูกา

 

ช่วงปีที่ผลิต:

 

ตามประเพณีคือช่วงปี ค.ศ. 60

 

เนื้อหา:

 

นักวิชาการพระคัมภีร์มักจะแบ่งพระธรรมกิจการออกเป็น 3 ตอน ตามพระธรรมกิจการ 1:8 “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” ดังนี้

 

1. บทที่ 1 – 7

เป็นเรื่องราวการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็ม กล่าวถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู, การรวมกลุ่มกันของอัครสาวก, การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนธาคอส, ความคัดแย้งกับผู้นำศาสนายูดาห์ ตัวอย่างของสาวกรุ่นใหม่ๆ และการจัดการบริหารคริสตจักรเริ่มแรก

 

2. บทที่ 8 -12

เป็นเรื่องราวในการประกาศพระกิตติคุณในแคว้นยูเดียและสะมาเรีย ยังคงกล่าวถึงความขัดแย้งกับผู้นำศาสนายูดาห์ผ่านการแนะนำเซาโล (ซึ่งต่อมากลับใจเปลี่ยนเป็นเปาโล) และการทำพันธกิจของเปโตรในยูเดีย และอันธิโอก

 

3. บทที่ 13 – 28

เป็นการเริ่มต้นของพันธกิจโลกหรือการทำมิชชั่นไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก เริ่มต้นด้วยการเดินทางทำพันธกิจครั้งแรกของอาจารย์เปาโล, การทำความเข้าใจและความเห็นชอบกับการทำพันธกิจโลกจากกลุ่มผู้นำคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็ม, การทำเดินทางทำพันธกิจครั้งที่ 2 และ 3 ความขัดแย้งในการประกาศพระกิตติคุณของอาจารย์เปาโลกับผู้นำศาสนา และ การเดินทางไปกรุงโรมของทาน ตามลำดับ

อ้างอิง:

 

Carson, D. A., & Moo, D. J. (2008). An introduction to the New Testament. Apollos.

Elwell, W. A., & Yarbrough, R. W. (2005). Encountering the New Testament: A historical and theological survey. Baker Academic.

เบนแวร์, พอล (2008) สำรวจพระคัมภีร์ใหม่. สถาบันคริสเตียนและพัฒนาคริสตจักร


Previous Next

  • Author:
  • ชายอบอุ่นที่มีหลากหลายมิติ มีทั้งมิติแห่งการเป็นผู้รับใช้ มิติของคุณครูภาษาอังกฤษ แถมด้วยมิติของการเป็นนักดูหนังตัวยง ชูใจจึงจีบมาเขียนรีวิวหนัง และบทความความรู้พระคัมภีร์ซะเลย
  • Illustrator:
  • Jostar
  • พี่ชายผู้อบอุ่นละมุนละไม เวลาใส่หมวกกันน๊อคแล้วนั่ลล๊าคดั่ง Pororo อดีตมาสเซอร์วิชาสอนศิลปะ ปัจจุบันถวายตัวรับใช้ที่โบสถ์สไตล์ลอฟๆ ชอบขีดๆ เขียนๆ วาดๆ
  • Editor:
  • Emma C.
  • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน